Want to win your pageant?
There’s an app for that…

Over 632.4K Daily Active Readers:

Menu
banner_image
Pageant

Miss World Slovenia

location_icon.svgSlovenia

crown_bullet_2x-icon.svg00 reviews

Rules of Miss World Slovenia

 • Are you allowed to be married?

  No

  rules-banner.svg
 • Are you allowed to have kids?

  No

  rules-banner.svg
 • Who is allowed to compete?

  Female

  rules-banner.svg
 • What are the phases of competition?

  Evening Gown, Swimsuit/Fitness, Talent, Interview

  rules-banner.svg

About Miss World Slovenia

Miss World Slovenia is held in Slovenia in the month of December.

More Than Beauty je vsebinski partner projekta Miss Slovenije in dekletom ponuja priložnosti, znanja in izkušnje. V skupnem sodelovanju organiziramo dogodke ter izobraževanja za kandidatke Miss Slovenije. Projekt More Than Beauty je zasnovan kot mo?na zgodba povezovanja, priložnosti in možnosti za ljudi, okolja, ideje in inovativne produkte, kandidatkam pa ponuja dodano vrednost.Izobraževanja, ki jih More Than Beauty organizira skupaj z Miss Slovenije, zajemajo razli?ne segmente in so zasnovana tako, da dekletom ponujajo informacije, ki so za njih relevantne. Projekt Miss Slovenije vklju?uje mlada dekleta, ki svoj karierni razvoj šele za?enjajo, zato jim More Than Beauty v prvem segmentu ponuja predvsem podjetniški razvoj. Pri tem so deležna predavanj na podro?ju marketinga, organizacije in javnega nastopanja. Slednja so klju?nega pomena za vsa dekleta, ki si želijo delati v poslovnem svetu. Kandidatkam, ki imajo lastne, kreativne ideje zagotavlja pomo? pri razvoju ter jim ponudi realizacijo njihovih zamisli. Nudi jim tudi izobraževanja na temo kako ustvariti in uresni?iti svoje vizije, prav tako pa jim svetuje pri oblikovanju njihovega pet letnega poslovnega na?rta. Kandidatke spodbuja h kreativnemu razmišljanju, ter mišljenju izven okvirjev, ki jim bo v življenju ve?krat pomagal stopati iz povpre?ja. Projekta skupaj organizirata razli?ne dogodke, nekateri izmed njih pa so tudi dobrodelni. Drugo podro?je, ki ga ponuja More Than Beauty pa je lepota in zdravje, vendar si pri tem prizadevamo ponuditi ve? kot zgolj površinsko lepoto. Verjamemo, da je vsaka izmed deklet ?udovita na svoj na?in, iz nje pa želimo izraziti in ji pomagati poiskati le najboljše. Skupaj s strokovnjaki na svojih podro?jih More Than Beauty organizira te?aje li?enja, oblikovanja pri?eske in stiliranja ter tako dekletom ponudi prakti?ne nasvete glede urejanja svojega zunanjega videza. Velik poudarek daje na negi ženskega telesa in kože. V svoj nabor vklju?uje predavanja o zdravi prehrani in pozitivni samopodobi, ki sta klju?na pri uveljavljanju zdravega življenjskega sloga. Ob vsem tem pa dekletom nudi tudi odsko?no desko za delo v modi, manekenstvu in na televiziji.

Poleg vsega naštetega More Than Beauty ponuja tudi produkte razli?nih ustvarjalcev, ki težko korakajo ob boku velikih multinacionalk. V svoj krog zato vabi predvsem kreativne posameznike, katerim želi ponuditi svoje znanje, izkušnje, pomo? in predvsem priložnosti, da skupaj ustvarijo edinstveno zgodbo. Ve? o More Than Beauty pa najdete na spodnji povezavi:
X